مشاوره حضوری و تلفنی کلیه کارگاه ها و کارخانجات صنفی صنعتی ●

تعیین اجرت انواع مربوطات صنفی ●

… راه اندازی و عیب یابی کارگاه ها و کارخانجات طلا، نقره و بدل سازی و ●

مشاوره جهت بالابردن سرعت و پایین آمدن هزینه تولید کلیه کارگاه ها و کارخانجات صنعتی و صنفی ●